Framside / Tur - og trimgruppa

Nyhende tur- og trimgruppa i Syril

Her finn de oversikt på turane trimgruppa skal ha sommaren 2011 og de finn oversikter over turpostane.

De finn også ein "kopi" av det "gule arket" med oversiktene på trimgruppa sine aktivitetar.

Fjelltur: Stav - Troeggi - Storholten

Syriltrim har tur til Stav sundag 4.september NB! Datoen er endra!

Fjelltur: Bergsete

Sundag 28. august arrangerer Syril turen Bjørgahaug - Kyrafossen - Bergsete - Havradn.

Tur Hella – Eitorn - Skoparsete.

Trimgruppa i Syril arrangerer tur over Kvinnafossen 4.juni.

Turar i Leikanger

Det blir i samarbeid med mellom anna Opplev Leikanger om eit einsarta system for registrering, gradering og presentasjon av turar i fjell og dalar i Leikanger. Inntil dette er på plass kan du finne skildringar og bilete frå turar her:

Turar i Leikanger