Framside / Symjegruppa / Organisasjon

Symjegruppa i Syril

Leiar i symjegruppa:

Christian Kleiven

Mobil: 48 02 76 25

E-post: chris-kl@frisurf.no

Nestleiar: Jorunn Kristin Nes