Framside / Symjegruppa / Aktivitet

Symjegruppa

Dei siste åra har symjegruppa hatt symjing på Knausen for borna som er med på idrettsskulen. Fokuset har vore på vasstilvenning. Til hausten/vinteren satsar me på å tilby dette igjen i samarbeid med idrettskulen.

Christian Kleiven