Framside / Friidrett / Aktivitet

Aktivitet

Hovudaktiviteten for Syril friidrett er trening onsdagar 18.30 - ca. 20.00.

Elles deltek utøvarane våre i ulike stemne og stafettar rundt om.